tirsdag 28. juli 2015

SOMMARDRAUM 2015


DETTE ER MIN SOMMARDRAUM!
SÅ UENDELEG VAKKERT!


BLIR ALDRI LEI AV DETTE MOTIVET.
DET ØVERSTE ER TATT PÅ SØNDAG.
DET NEDERSTE ER FRÅ JULI 2014.

VONAR DIN SOMMAR ER FIN!!

lørdag 18. juli 2015

PÅMINNING


KVAR MORGON NÅR EG GÅR PÅ BADET SER EG DETTE BILDET.

EG HAR TATT BILDE OG BESTILT DET MED TEKSTA:

BEGYNN KVAR DAG MED EIT TAKKNEMLIG HJERTE!

EI STERK PÅMINNING OM AT EG TROSS ALT BUR I EIT AV VERDAS RIKASTE LAND OG AT MINE PROBLEM OG UTFORDRINGAR SOM OFTAST IKKJE ER SÅ STORE NÅR EG SAMANLIKNAR DEI MED ANDRE SINE.
................

Start dagen med takknemlige tankar. Det står i Bibelen, Salme 92,2-3
 2 Det er godt å takka Herren
          og lovsyngja ditt namn, du Høgste,
         
   
  3 å kunngjera di miskunn om morgonen,
          din truskap om nettene.

............................
GOD HELG!

torsdag 9. juli 2015

SKODJE BRU


NYDELIGE SKODJE BRU FRÅ 1922.

LITT INFORMASJON:

Skodje bru, som var ferdigstilt i 1922, skal vere den største buebrua i Skandinavia, og er eit arkitektonisk og handverksmessig meisterverk. Steinen i bogane og i endekara er handhogd. Bindingsmuren er gjort av brun klinkerstein.
No er den gamle brua stengt for biltrafikk, og ei ny bru, Straumsbrua, teken i bruk frå 3. juli 2004.
Området ved Straumen og den gamle brua er ei perle, og ved bygginga av ny bru vart det lagt vinn på at den nye brua skal stå arkitektonisk i harmoni til den gamle brua. Dette har ein lukkast med, og området framstår no som ein attraksjon det er vel verdt å få med seg. Skodje bru er blitt gang- og sykkelveg, og skal takast vare på som kulturminne. Statens vegvesen har lagt til rette for publikum mellom anna med eit utkikkspunkt og parkeringsplass på nordsida av nybrua. Det er her også lagt til rette for funksjonshemma. Den nye brua har fortau og er opplyst, og den gamle brua vil bli lyssett for at den skal kome til sin rett også på kveldstid.  (henta frå her)STRAUMSBRUA SOM VAR NY I 2004 ER OGSÅ VAKKER Å SJÅ PÅ.

.....................
SOMMAREN HAR HITTIL VORE KALD. MEN INNIMELLOM GLIMTAR DET TIL.
DÅ ER DET BERRE Å "KASTE" FRÅ SEG ALT EIN HAR I HENDENE OG KOME SEG UT I DET FRI. 

ER DU PÅ SUNNMØRE ER EIT BESØK PÅ SKODJE BRU VEL VERDT Å FÅ MED SEG.


................................