tirsdag 24. november 2015

SMAK AV VINTER


VINTEREN KOM BERRE EIN LITEN TUR INNOM FOR Å HELSE PÅ.

Snø

Blå var dagen.
bjørki ute
risa rim på
himlens rute.

Kilde:

Under bergfallet (1951), Snø.
...............................................

Olav H. Hauge

Nasjonalitet: norsk
Tittel: lyriker
Levde: 1908 - 1994
Hauge mottok en rekke priser og var en av de viktigste lyrikerne innenfor den modernistiske tradisjonen på 1900-tallet.


tirsdag 17. november 2015

STUNDA


Ta vare på stunda
Slepp ho inn når ho bankar på
rydd plass til ho midt i kvardagen,
for stunda er her og nå.

Lær å sette deg litt nedpå,
same korleis ho er,
for noko har ho å gi deg,
det er derfor ho er her.

Ta godt vare på stunda,
og takk for den tida ho sat,
for akkurat denne eine,
ho kjem aldri att.

Du trudde for lenge sia at
stunda var noko du skulle få,
berre du eingong var ferdig,
med det du dreiv på med nå.

Men du rakk aldri å opne,
dei gangane ho banka på,
og skjønte for seint at
stunda støtt er her og nå.

Hans Ludvig Fredheim

.................................

Ei påminning, aller mest til meg sjølv!


søndag 15. november 2015

Jesus så alltid på synderen først
Jesus så alltid på synderen først,
Det ble meg min redning og fred.
Synden var stor, men hans nåde var størst,
Og jeg fant min frelse i det.
Men iblant tårer rant;
Jeg så forsakelsen, drømmer forsvant.
Men ett fikk jeg møte det med:

Jeg vet min gjenløser lever.
Og når mitt livsverk til grunne går
Han som den siste på støvet står,
Og da skal jeg skue min Gud.

Dagen vil komme da alt svinner bort
Og ingen vil følge meg mer.
Alt blir til støv, det som før syntes stort
Vil smuldre, og så falle ned.
Alt jeg kan er et navn.
Klynger meg til det, og visker det fram,
Og da vil han komme hit ned.

Jeg vet min gjenløser lever.
Og når mitt livsverk til grunne går
Han som den siste på støvet står,
Og da skal jeg skue min Gud.

Engang skal gåtene finne sitt svar.
Hver tåre skal Gud tørke bort.
Lovsang vil stige, forunderlig klar,
I takk for det Jesus har gjort.
Jeg ser ham, ser Guds lam.
Jeg er i Sion, og elskat av ham.
Fullkomment er det han har gjort.

Jeg ser min gjenløser lever,
Merket av nagler og tornekrans.
Ser han i seierens stråleglans,
Og vet at jeg skuer min Gud.

Av Jorunn Dubland Tendeland.

https://youtu.be/h7ayalZvSIs?t=1s 

onsdag 11. november 2015

DEI DAGANE..


DEI DAGANE
NÅR DU EIGENTLEG IKKJE HAR TID TIL NOKO
OG ALLER MINST TID TIL DET DU HAR MEST LYST TIL.

ER DET DÅ DU SKAL TA DEG TID TIL
EIN TUR I FJØRESTEINANE?

SJÅ SOLA RENN OG
NYTE NYSNØEN I FJELLA.

KJENNE AT DU LEVER!