onsdag 1. mars 2017

FOTSPORENE

Bilete tatt ved Alnes fyr hausten 2016

En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden;
det ene var hans egne, og det andre var Herrens.
Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte Herren:
"Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg,
så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg.
Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest."
Da svarte Herren:
"Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst -
og du bare kan se ett spor i sanden,
det var de gangene da jeg bar deg i armene mine."

Forfattaren av dette flotte diktet er Mary Stevenson som skreiv det i 1936. 
Kven som har oversatt og omarbeida det til norsk er ukjent. 

.............................................

Det er så mange som slit med ulike vanskar.
Ei vennine kjempar sin livs kamp og klarer ikkje å sjå vegen vidare.
Ei anna eg kjenner har mista si eldste dotter. 
Dei fleste har opplevd dagar der ein verken ser fram eller tilbake.

Dette diktet har betydd mykje for meg.
Og det er difor eg ynskjer å dele det med deg.