mandag 16. mai 2016

NokonNoko å støtte seg på
Noko å kvile seg på
Nokon som er der for deg

inspirert av gamle ugle

TAKK FOR ALL OMSORG I EI VANSKELEG TID!

fredag 13. mai 2016

SKIPPER
SKIPPER PÅ EIGA SKUTE
DU HAR MØNSTRA AV
BÅRENE HAR STILNA
BRENNINGANE BRYT IKKJE LENGER

EG SER DEG STÅ VED RORET
TRYGG
DU VISSTE LEIA
DU KJENDE DEN SOM DI EIGA BUKSELOMME

INGEN SOM VAR OMBORD NÅR DU STYRTE
FØLTE SEG UTRYGG

VI VIL FOR ALLTID SAKNE DEG
DET GODE SMILET DITT
DEN LUNE HUMOREN
GLIMTET I AUGA DINE

KVIL I FRED
KJÆRE SVIGERFAR

-SIGRID 11.MAI 2016-

søndag 8. mai 2016

Så nær..


SJÅ SÅ VAKRE DEI ER!
TO FLOTTE STOKKENDER.
HOA GÅR NESTEN I EITT MED NATUREN.
HANNEN I VAKRE FARGAR.

SÅ NÆR AT EG NESTEN KUNNE KLAPPE DEI.
EG LISTA MEG INNPÅ DEI OG LA MEG 
TIL SLUTT NED PÅ KNE FOR Å TA DETTE BILETE.

MINNE FRÅ EIN VARM FRIGJERINGSDAG 2016!

GRATULERE MED DAGEN!

MÅTTE VI ALDRI TA FRED OG FRIDOM SOM EIN SJØLVFØLGE!!

-------------------


torsdag 5. mai 2016

KRISTI HIMMELFART 2016

Vi feirar Kristi himmelfartsdag 40 dagar etter Påske. 
I Apostelgjerningane les vi at Jesus gikk rundt på jorda i 40 dagar etter at han stod opp frå dei døde. I denne perioda var han saman med disiplane, fortalte dei om Guds rike og gav dei utallige bevis på at han var levande.KRISTI HIMMELFARTSDAG, FOR NOKON EIN HEILAGDAG OG FOR ANDRE EIN KJÆRKOMEN FRIDAG.


 Eg veit at min utløysar lever.
 Som den siste skal han stå fram i støvet.

HER HAR EG SKREVE OM KRISTI HIMMELFART TIDLEGARE:
2010   OG    2014


VONAR DU HAR HATT EIN FIN DAG, 
UANSETT KVA DU TENKJER OM DENNE DAGEN!
.......................................................................................
HER PÅ SUNNMØRE HAR DET VORE EIN FLOTT VÅRDAG OG VI VONAR 
PÅ EI FORTSATT FIN HELG MED VÅRFØLELSE :-)

mandag 2. mai 2016

JEG TROR PÅ JORDENS FORVANDLING

Jeg tror på jordens forvandling
en gang, en tid et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden,
den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist
når alle håp er ute, skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling,
en tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus, Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små
der finner jeg en fremtid,
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!

Eivind Skeie


onsdag 27. april 2016

SJÅ PÅ FUGLANE UNDER HIMMELEN
25 Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva de skal drikka, eller for kroppen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? 
26 Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir enn dei? 
27 Kven av dykk kan med all si uro leggja ei einaste alen til livslengda si? 
28 Og kvifor er de urolege for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! Dei strevar ikkje og spinn ikkje, 
29 men eg seier dykk: Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei. 
30 Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de lite truande! 
31 Difor må de ikkje vera urolege og seia: ‘Kva skal vi eta?’ eller: ‘Kva skal vi drikka?’ eller: ‘Kva skal vi kle oss med?’ 
32 For alt dette er heidningane opptekne av. Men Far dykkar i himmelen veit at de treng alt dette. 
33 Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. 
34 Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde.

Matteus 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD EG KAN TRENGE Å HALDE FAST PÅ I DESSE DAGAR
SVIGERFAREN MIN ER SVÆRT SJUK
DET TÆRER Å SJÅ AT EIN SOM EG ER SÅ GLAD I HAR DET VONDT

KVAR DAG HAR NOK MED SI MØDE

fredag 22. april 2016

UM Å BERA
Skapte er vi te bera
og lette børene for kvarandre.
Til fånyttes lever ingen.

Men våre eigne bører
skal vi bera åleine.

Stor og verdfull er sorgi
som ikkje kan delast av andre.
Men fatigsleg, liti og arm

er den glede
som du vil ha åleine.

Hjelpelaus er den
som ikkje har nokon å hjelpe,
og vera god mot.

Lik tre utan sevjestraum
turkast han inn – -

Den mannen ber tyngste børi
som ingen ting har å bera.

Jan-Magnus Bruheim

På Skålvekti